Uns calamanxins de camí a la paella…

Uns calamanxins de camí a la paella...